Czy znasz najgroźniejsze pułapki inwestycyjne? Dowiedz się, jak je skutecznie wyeliminować!

Franciszek Staniszewski

Dzisiaj zgłębiamy ważny, niezwykle pouczający i istotny społecznie temat: najgroźniejsze pułapki inwestycyjne. Powody? Ponieważ nieudane inwestycje a takich jest bardzo dużo, mogą rodzić poważne skutki finansowe oraz społeczne.

O inwestowaniu należy pisać z wielką pokorą, ponieważ rynek bezlitośnie weryfikuje wszelkie autorytety. Jeżeli wyciągniemy poprawne wnioski ze znanych powiedzeń, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi oraz że zysk i ryzyko są jak awers i rewers tej samej monety, będzie dla nas oczywiste, że strata może być konsekwencją procesu inwestycyjnego.

Aby osadzić nasz wywód na fundamencie definicji, posłużmy się Wikipedią:

INWESTYCJA – wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.

Zaś w internetowej Encyklopedii Zarządzania o inwestycji czytamy:

…to alokacja zasobów finansowych, która wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko oraz czas.

Tym co stoi na przeszkodzie osiągania założonych zysków jest #ryzykoinwestycyjne. Możemy je zdefiniować jako możliwość wystąpienia stanu innego od zaplanowanego – zarówno w postaci nieoczekiwanych skutków negatywnych, ale i pozytywnych. Nas jednak interesują nie tyle akademickie wywody, ile opis realnych zagrożeń dla naszych inwestycji. Nie mniej ważne są też rekomendacje, w jaki sposób minimalizować ryzyka a nawet jak je całkowicie wykluczyć?

Entropia w finansach

Ryzyka inwestycyjne mają swoje liczne źródła. Na potrzeby tego artykułu utworzyłem specjalny termin: pułapki inwestycyjne, który swoim zakresem obejmuje te czynniki zwiększające ryzyko, na które nie tylko możemy reagować, ale też nimi efektywnie zarządzać. Pomijam więc ryzyka „zewnętrzne”, na które nie mamy żadnego wpływu – takie jak ryzyko kursowe, inflacyjne, prawne, polityczne, rynkowe, losowe, etc.

Potocznie pojęcie pułapki rozumiane jest jako podstęp, zasadzka, jako kłopotliwa sytuacja, z której trudno wybrnąć – przeważnie w aspekcie, że to „ktoś na kogoś” zastawia pułapki. Nas zaś interesują tylko te pułapki, które my sami na siebie zastawiamy – które niejako wynikają z naszej natury. Na te pułapki inwestycyjne mamy realny wpływ. Ich zrozumienie oraz nauka sposobów ich unikania pozwoli nam zwiększyć efektywność działań inwestycyjnych – zgodnie z zasadą, że największym wrogiem naszych pieniędzy jesteśmy my sami.

Najgroźniejsze Pułapki Inwestycyjne

 1. Pułapka niewystarczających kompetencji – pierwsza i najgroźniejsza pułapka, której pochodną jest większość pułapek opisanych niżej. Współczesne finanse są niezwykle zaawansowaną dziedziną. Aby efektywnie inwestować, potrzebujesz wiedzy na poziomie eksperta, wieloletniego doświadczenia, nowoczesnych narzędzi oraz umiejętności, które ciągle rozwijasz. Nie licz na przypadek, szczęście lub strategię „a może się uda”. Zapewniam Ciebie, że nawet jeżeli raz czy drugi się uda, statystyka bardzo boleśnie zweryfikuje brak niezbędnych kompetencji. Zgodzisz się ze mną, że aby być dobrym chirurgiem, trzeba ukończyć studia medyczne, odbyć niezbędne staże pod okiem uznanych specjalistów i przez wiele lat praktykować? Chyba nie chciałbyś być pierwszym pacjentem operowanym przez studenta 1-go roku medycyny, prawda? Podobnie jest w finansach: musisz zacząć od edukacji – zdobyć niezbędną wiedzę, używać nowoczesnych narzędzi dopasowanych do aktualnego poziomu rozwoju rynku oraz systematycznie trenować umiejętności inwestycyjne. Tak to jest, że im mniej wiemy, tym wszystko wydaje się prostsze. I odwrotnie: w miarę poznawania nowej dziedziny, mamy wrażenie, że staje się ona coraz trudniejsza. Dlaczego? Ponieważ rośnie świadomość naszej ignorancji – zaczynamy definiować granice naszej niewiedzy.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 1: Nauka sztuki inwestowania, lektury poradników, udział w dyskusjach na specjalistycznych forach, książki, kursy online, szkolenia stacjonarne, kontakt z doświadczonym mentorem, inwestowanie na symulatorach, inwestowanie niewielkich kwot, aby dobrze poznać mechanizmy inwestycyjne.
 2. Pułapka przeceniania własnej wiedzy – najczęściej jest efektem posiadania dużych zasobów wiedzy teoretycznej przy jednoczesnym braku doświadczenia inwestycyjnego. W teorii wszystko wydaje się proste. Jeżeli wpadamy w ten rodzaj pułapki, jesteśmy skłonni do podejmowania nadmiernego ryzyka inwestycyjnego, inwestowania zbyt wysokich kwot, udzielania łatwych rad dla początkujących inwestorów, chwalenia się „sukcesami”. Jest takie stare powiedzenie, które mówi, że Trening czyni Mistrza. Pokora a w związku z tym i roztropność w inwestowaniu rośnie w miarę nabywania doświadczenia.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 2: Kontynuowanie nauki inwestowania, regularne inwestowanie niewielkich kwot, skrupulatna analiza uzyskiwanych efektów, prowadzenie dziennika zbieranych doświadczeń inwestycyjnych, poddawanie swoich inwestycji audytom doświadczonego mentora.
 3. Pułapka braku rozsądku – to jest ten rodzaj pułapki, w który wpadają od czasu do czasu nawet doświadczeni inwestorzy. Rozum mówi nam NIE, ale włącza się jakiś wewnętrzny głos, który mówi TAK. Coś nam się w tej inwestycji podoba, chociaż nie potrafimy tego jasno sprecyzować. Nie mamy wiedzy o właścicielach projektu, brakuje danych o wcześniejszych sukcesach osób zarządzających, firma nie gwarantuje dobrej jakości obsługi klienta, brak dokumentów rejestrowych, etc. Zamiast zrezygnować z tej niepewnej, a więc z pewnością nadmiernie ryzykownej propozycji, zaczynamy tłumaczyć swoje zainteresowanie „intuicją inwestorską”, mówimy, że „mamy nosa”, albo „coś mi mówi, że to jest bardzo dobry deal”.  Zaczynamy sami siebie oszukiwać i jak ćma lecąca w kierunku ognia, zmierzamy w stronę pewnej porażki.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 3: W takich sytuacjach musimy posiadać swoje wewnętrzne procedury oceny inwestycji. Nawet jeżeli znamy przypadki, że projekt dobrze płaci, przy braku pełnej wiedzy zawsze mówimy NIE! Kierujmy się starą dobrą zasadą, że inwestujemy tylko w takie projekty, których mechanizmy inwestycyjne dobrze rozumiemy.
 4. Pułapka braku strategii inwestycyjnej – inwestowanie bez posiadania jasno zdefiniowanej strategii skutkuje popełnianiem wielu błędów: łatwo ulegamy emocjom, zmieniamy cele, wprowadzamy niepotrzebne lub błędne korekty swojej inwestycji, tracąc w ten sposób czas i zasoby finansowe – ostatecznie obniżając zyskowność inwestycji. Nie tak dawno znajomy zdecydował się na inwestycję wysokiego ryzyka na rynku kryptowalutowym. Poprawnie określił kwotę, którą może bezpiecznie zaangażować w projekt. Kiedy po kilku dniach okazało się, że projekt wspaniale płaci, zwyciężyły emocje i chęć powiększenia zysków wzięła górę. Znajomy uznając projekt za wiarygodny, zrobił upgrade do wyższego planu inwestycyjnego, przekraczając znacząco bezpieczny poziom inwestycji. Niestety projekt upadł. Strata kilkunastu tysięcy złotych ponad akceptowalny wcześniej poziom ryzyka jest bardzo kosztowną lekcją, która przypomina potrzebę inwestowania zgodnie z ustaloną strategią.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 4: Po dokonaniu wnikliwej analizy inwestycji i podjęciu decyzji o zaangażowaniu środków finansowych, bardzo ważnym krokiem jest opracowanie strategii inwestycyjnej. Musisz precyzyjnie określić jaką kwotę chcesz zainwestować, w jakich transzach, jakie walory kupisz i w jakich ilościach, jaki będzie kształt portfela inwestycyjnego, etc. Już na starcie powinieneś mieć jasno zdefiniowane cele, które chcesz osiągnąć za pomocą tej inwestycji. Ważne, abyś wiedział jaka stopa zwrotu jest dla Ciebie satysfakcjonująca, jaki będzie horyzont czasowy Twojej inwestycji oraz co musiałoby się wydarzyć, abyś zakończył proces inwestycyjny? Jeszcze przed uruchomieniem inwestycji, powinieneś mieć zdefiniowane parametry strategii wyjścia. W trakcie trwania inwestycji możesz oczywiście dokonywać modyfikacji swojej strategii – rób to jednak z rozwagą odpowiadając na pytanie, co spowodowało potrzebę wprowadzenia tych modyfikacji? W ten sposób masz szansę wykluczyć wpływ emocji na Twoją inwestycję.
 5. Pułapka błędu paralaksy – patrzenie na rynek oraz swoją inwestycję z zawężonej perspektywy. Oczywiście nie jest możliwe, abyśmy jako inwestorzy mieli pełny obraz obszaru, w którym realizujemy inwestycje. Zawsze jakiś zakres wiedzy na temat inwestycji będzie dla nas niedostępny. Twórcy projektów inwestycyjnych, podobnie zarządzający tymi projektami wkładają wiele wysiłku, aby ich oferta była jak najbardziej atrakcyjna. Nawet jeżeli mamy prospekt emisyjny, w którym z mocy ustawy muszą być zawarte wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej oceny projektu, to i te wysoce sformalizowane dokumenty nie są wolne od zabiegów PR-owych. Ciekawym przykładem wpływu błędu paralaksy na inwestycje jest wprowadzenie w 1991 roku 19% podatku od dochodów kapitałowych – tzw. Podatku Belki. Z pewnością niektórzy Czytelnicy mojego bloga pamiętają długie kolejki ustawiające się przed bankami, aby zdążyć z założeniem lokat przed dniem 26 lipca 1991 roku. Jaki był tego efekt? Mniej niż marny. Powody? Wśród zainteresowanych założeniem lokat w tamtym czasie, wiedza na temat realnego poziomu inflacji była śladowa. Inflacja powodowała, że te pamiętne lokaty zakładane w pośpiechu przynosiły straty. Pułapka błędu paralaksy powodowała, że potencjalni inwestorzy widzieli przyszłe zyski, bez kontekstu rynkowego (poziom inflacji), który im zupełnie umykał.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 5: Poza permanentną edukacją w obszarze inwestycji, niezwykle ważne jest ciągła obecność na rynku. Jeżeli chcesz dzisiaj zainwestować pieniądze w projekt, o którym wczoraj usłyszałeś – NIE rób tego! Daj sobie czas na poznawanie, dojrzewanie, rozmowy, zadanie pytań osobom związanym z tą inwestycją oraz z tym rynkiem, na którym ta inwestycja jest realizowana. Bardzo pomocne jest zadawanie sobie pytań typu: – Co jeszcze powinienem wiedzieć?, – Kto może mi pomóc lepiej zrozumieć ten projekt?, – Kto / Co wpływa na przebieg oraz zyskowność / ew. ryzyko projektu?, – Co może się nie udać?, – A co się stanie z moimi pieniędzmi, jeżeli..?, – Czego nie zauważam a co jest bardzo istotne dla powodzenia tego przedsięwzięcia? I jeszcze dwie ważne rady: 1) Na wyżej zaproponowane pytania oraz inne, które zadasz, zawsze odpowiadaj na piśmie i odpowiedzi poddawaj wnikliwej analizie! 2) Nigdy nie inwestuj pod presją czasu – nie inwestuj w projekty, których zarządzający nie dają Ci czasu na pogłębioną analizę!
 6. Pułapka zbyt małej liczby błędów w inwestowaniu – od dziecka jesteśmy programowani, że błąd to coś złego, zaś pożądany jest tylko sukces. Jednak w życiu dorosłych ludzi nie ma innej drogi do efektywnej nauki, niż pozwalanie sobie na błędy. Jeżeli z trudnego doświadczenia wyciągnęliśmy konstruktywne wnioski – otrzymaliśmy cenną lekcję. Jeżeli zaś efektem straty są narzekania, obwinianie i przerzucanie odpowiedzialności na innych, mamy do czynienia z kosztownym błędem.  Nadmierny lęk przed stratą prowadzi do unikania działań inwestycyjnych. Nawet jeżeli masz ogromną wiedzę, jeżeli chcesz być rasowym inwestorem – jeżeli chcesz na swoich inwestycjach zarabiać realne pieniądze, musisz przetestować wartość swojej wiedzy w praktyce rynkowej.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 6: Konieczne jest pozwolenie sobie na odpowiednio dużą liczbę doświadczeń inwestycyjnych – z zastosowaniem zasad ograniczających nadmierne ryzyko. Balans pomiędzy podejmowaniem aktywności inwestycyjnej a dbałością o bezpieczeństwo środków finansowych jest kluczem do sukcesu. Pozwalaj sobie doświadczać a z każdego potknięcia wyciągaj wnioski tworząc procedurę do zastosowania w przyszłości.
 7. Pułapka chciwości – obok pułapki niewystarczających kompetencji, jest to jedna z najczęściej spotykanych i najgroźniejszych pułapek, którą sami na siebie zastawiamy. Pułapka chciwości ma tendencję do współwystępowania z innymi pułapkami – włącza się usypiając naszą czujność – najczęściej wtedy, gdy naszym zdaniem odnosimy już sukcesy. Nawet jeżeli posiadamy dobrą strategię inwestycyjną, wchodzimy w inwestycję rozsądnie, kiedy tylko inwestycja zaczyna przynosić nadspodziewanie dobre dochody, u wielu inwestorów włącza się automatycznie program chciwości. Pragną zarobić więcej, więcej i jeszcze więcej.. Osoby podatne na wpadanie w pułapkę chciwości potrafią bardzo szybko zmodyfikować pierwotną bezpieczną strategię inwestowania – zgrabnie siebie oszukując, że mają do tego racjonalne przesłanki. Ryzykują bez opamiętania swoje pieniądze – nawet te, których nie posiadają. Znałem kiedyś osoby, które potrafiły wziąć w banku kredyt w wysokości kilkuset tysięcy złotych, aby stracić je w jakimś mało wiarygodnym projekcie. Z tym że, nie nazywajmy tego inwestowaniem, lecz proszeniem się o wielkie kłopoty.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 7: Bardzo pomocne jest posiadanie i konsekwentne trzymanie się poprawnie sformułowanej strategii inwestycyjnej. Kiedy inwestycja przynosi ponadstandardowy zysk, traktuj go jako premię i zadowalaj się realizacją celu zdefiniowanego w Twojej strategii. Bądź czujny, zadając sobie pytania: – Czy to co myślisz / zamierzasz zrobić jest absolutnie uzasadnione? Jeżeli NIE, zaniechaj swojego zamiaru! – Czy Twoje działania są motywowane pychą, dumą, zarozumiałością pazernością, etc.? Jeżeli TAK, powstrzymaj się od tych działań! – Czy Twoje zamiary zmniejszą, czy też zwiększą bezpieczeństwo Twojej inwestycji? Jeżeli ZMNIEJSZĄ, nie ryzykuj niepotrzebnie! Unikaj inwestowania pożyczonych pieniędzy, ponieważ w ten sposób sumujesz ryzyko projektu inwestycyjnego z ryzykiem kredytowym.
 8. Pułapka naiwności – naiwność może być efektem nadmiernego zaufania, ale też efektem bardzo silnej potrzeby aprobaty. Tak bardzo potrzebujemy czyjegoś uznania, że nie potrafimy wypracować narzędzi do krytycznej oceny składanych nam propozycji. Brakuje nam po prostu asertywności. Zarówno osoba z nadmierną ufnością, jak też potrzebująca aprobaty wszelkie informacje interpretuje jako w pełni wiarygodne. Przynależność do grupy osób, z którymi mamy to samo zdanie, te same poglądy, realizujemy podobne działania daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Innym typem osoby wpadającej w pułapkę naiwności jest osoba posiadająca duże potrzeby finansowe oraz wielkie marzenia. Dla tego typu osób każda sformułowana w wiarygodny sposób oferta wydaje się doskonałą drogą do realizacji wymarzonych celów.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 8: W ocenie inwestycji bazuj na faktach. Wiedząc o swojej łatwowierności, wypracuj procedury zabezpieczające Ciebie przed skutkami podejmowania nieprzemyślanych decyzji. Dobrą praktyką jest, aby dać sobie czas minimum 24 godzin na udzielenie odpowiedzi. Używaj tego argumentu, jak zgranej płyty. Mów swoim oferentom: – Potrzebuję 24 godzin na podjęcie decyzji. W ten sposób dasz sobie czas na analizę w samotności – bez wpływu innych osób, na sięgnięcie do różnych źródeł informacji, na poprawne zweryfikowanie wartości otrzymanej propozycji.
 9. Pułapka braku kontroli emocji – przyjmij jako pewnik założenie, że decyzje podejmowane w emocjach są błędne i mogą sprowadzić na Ciebie oraz Twoją inwestycję poważne kłopoty. Oczywiście podział na dobre i złe emocje jest całkowicie fałszywy. Wszystkie emocje są czymś naturalnym i odgrywają ważną rolę w naszym życiu – są między innymi elementem naszego komunikowania się z otaczającym światem oraz z samymi sobą. Prawdą jest jednak, że emocje zaburzają nasze postrzeganie świata i w związku z tym utrudniają podejmowanie racjonalnych decyzji. Inwestowanie w złości, gniewie, lęku, czy też z pragnieniem odegrania się lub zaimponowania innym zawsze prowadzi do tworzenia iluzji racjonalności procesu inwestycyjnego. Upływ czasu oraz to co się dzieje na rynku powoduje, że inwestycje tworzone w stanie emocjonalnego wzburzenia znikają jak mydlane bańki.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 9: Dobrą radą na zmniejszenie wpływu emocji na naszą inwestycję jest uważność. Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, skoncentruj się przez chwilę na swoim wnętrzu i sprawdź, co czujesz? Możesz na chwilę zamknąć oczy. Przeskanuj swoje ciało i zauważ jak ono reaguje na ten stan? Pozwól to sobie poczuć i nazwij tę emocję. Może uda się Tobie umiejscowić w ciele to uczucie dyskomfortu? Zdaj sobie sprawę ze swojego stanu emocjonalnego i jeżeli jesteś wzburzony/a, odłóż decyzję w czasie. Daj sobie możność odnalezienia spokoju. Jeżeli potrafisz, uwolnij tę emocję. Procedura, którą opisałem wymaga treningu. Im częściej będziesz uświadamiał sobie swój stan emocjonalny i odnajdywał w sobie spokój, tym bardziej Twoje decyzje – nie tylko inwestycyjne będą poprawne.
 10. Pułapka siły autorytetu zewnętrznego – to jedna z najbardziej niebezpiecznych pułapek inwestycyjnych, w którą możemy wpaść. Każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Z pewnością istnieją ludzie od nas bardziej inteligentni, bardziej kompetentni, mający dostęp do bardziej wiarygodnych informacji, etc. To naturalne, że przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w nowy projekt, zbieramy informacje, rozmawiamy z ludźmi, których zdanie cenimy. Na różnego rodzaju kursach mówi się nam: – Ucz się od najlepszych!, – Miej swojego mentora! oraz – Jeżeli chcesz mieć to co mają inni, rób to co oni robią.. I tu się kryje ryzyko wpadnięcia w pułapkę siły autorytetu zewnętrznego, bo jeżeli ktoś od nas bardziej kompetentny sprawdził inwestycję, to podświadomie ufamy jego rekomendacji. Informacja, że „X w to wszedł” zwalnia wielu inwestorów od wysiłku samodzielnej oceny inwestycji. A przecież eksperci, to są ludzie z krwi i kości – oni też mogą się mylić, oni również mają emocje, mają słabsze dni, mają swoje autorytety, których oceną mogą się mylnie kierować. Pamiętajmy o tym!
  Jest jeszcze odwrotna odmiana tej formy pułapki inwestycyjnej, czyli siła anty-autorytetu. Mój były wspólnik opisywał to obrazowo, jako słuchanie dobrych rad szwagra przy wódce. W tę pułapkę najczęściej wpadają początkujący inwestorzy. Kiedy zapoznają się z projektem inwestycyjnym, czują że świat do nich należy – wszystko co najlepsze przed nimi. Chcą jak najszybciej podzielić się z najbliższymi osobami radosną informacją. Niestety nie zdają sobie sprawy, że czeka ich przykre rozczarowanie. Ten przysłowiowy szwagier przy wódce, który zna się na wszystkim, aby chociaż na chwilę odbudować swoje niskie poczucie wartości, chętnie przekłuje balonik Twoich radosnych emocji. Początkowo będziesz próbował bronić swoich racji, później będziesz żałował, że podzieliłeś się informacją o ciekawej inwestycji a na koniec będziesz zły na tego, kto poinformował Ciebie o możliwości generowania atrakcyjnych zysków. Najgorsze jest to, że ofiary pułapki siły anty-autorytetu najczęściej rezygnują z marzeń i rzadko kiedy się podnoszą.
  ANTIDOTUM na Pułapkę Nr 10: Zalecam więcej samodzielności w ocenie inwestycji. Nawet jeżeli ekspert poleca Ci projekt inwestycyjny, zbierz jak najwięcej informacji, zapytaj o opinię inne osoby z branży, postaraj się zrozumieć, jaki interes ma znajomy ekspert w tym, że poleca dany projekt? Uświadom sobie, że niezależnie od tego co lub kto wpłynie na podjęcie przez Ciebie decyzji inwestycyjnej, tylko Ty będziesz ponosił w 100% konsekwencje swoich działań. Pamiętaj też o tym, że decyzja inwestycyjna, która jest poprawna z perspektywy eksperta, może być dla Ciebie zupełnie nieodpowiednia. Macie różne doświadczenia i różne umiejętności, macie też różne alternatywy dla mądrego zagospodarowania środków finansowych przeznaczonych na inwestycję.

Jeżeli odniosłeś wrażenie, że zniechęcam Ciebie do podejmowania ryzyka inwestycyjnego to wiedz, że jestem zwolennikiem roztropnego inwestowania. Mnie również zdarzają się błędne decyzje. Ważne, aby z nich wyciągać konstruktywne wnioski i wdrażać je w swoich finansach.

Oczekiwanie tylko zysków bez możliwości straty jest wielką naiwnością. Inwestycje bez ryzyka nie istnieją. Inwestuj po to, aby zarabiać, ale bądź przygotowany na stratę. Pamiętaj też, że strata spełnia w praktyce inwestora ważną rolę. Ból odczuwany z powodu straty jest czynnikiem zmuszającym nas do dalszej nauki inwestowania. Z powodu dyskomfortu, jaki wiąże się ze stratą stajemy się coraz bardziej zahartowani, ale też i bardziej rozważni w procesie pomnażania naszych środków finansowych.

Zawsze zdecydowanie lepiej jest podejmować ryzyko, niż dbać o pozostawanie w strefie komfortu. Autor: Bob Proctor

Jeżeli moje przemyślenia okazały się dla Ciebie przydatne, możesz o tym napisać w komentarzu pod artykułem. Ciekaw jestem, z którymi pułapkami miałeś okazję już się zmierzyć w swoim inwestorskim życiu i jak sobie z tymi wyzwaniami poradziłeś? Być może mógłbyś opisać inne rodzaje pułapek inwestycyjnych, w które wpadłeś a które czyhają na inwestorów czytających mojego bloga? Ja również chętnie poznam Twoje doświadczenia.

Klucz do sukcesu - 30-dniowy kurs obsługi HP 10BII

Dotarliśmy do końca naszych rozważań o najgroźniejszych pułapkach inwestycyjnych. Gdybym miał sformułować dla Ciebie jedną dobrą radę – radę, która ułatwi Ci skuteczne rozprawienie się z  większością opisanych pułapek inwestycyjnych, tą radą byłoby: – Zdobądź profesjonalne kompetencje finansowe! Dzięki zaawansowanej wiedzy i posiadanym umiejętnościom finansowym na poziomie eksperta, będziesz mógł realizować swoje inwestycje w bardziej bezpieczny i bardziej efektywny sposób.

Być może obawiasz się, że opanowanie praktycznych umiejętności finansowych jest nudne i trudne, zajmuje wiele lat i będziesz musiał za tę cenną wiedzę bardzo dużo zapłacić? Tak nie musi być, ponieważ naprawdę istnieje droga na skróty! Jeżeli zdecydujesz się na udział w 30-dniowym kursie Online mojego autorstwa, zdobędziesz zaawansowane kompetencje finansowe nie wychodząc z domu – naprawdę za symboliczną kwotę! Uwierz mi, prostsza droga nie istnieje! Dzięki zastosowaniu w procesie edukacji kalkulatora finansowego HP 10BII, w niezwykle prosty i przyjemny sposób opanujesz wiedzę ekspercką w ciągu zaledwie jednego miesiąca nauki! A aplikację kalkulatora otrzymasz w cenie kursu 🙂

Aby poznać szczegółowy program tego unikalnego i niezwykle praktycznego kursu online, który z sukcesem ukończyły już setki moich Klientów zdobywając bezcenną wiedzę finansową, KLIKNIJ tytuł:

30-dniowy kurs obsługi kalkulatora finansowego HP 10BII

fs
Życzę wielu wspaniałych
finansowych sukcesów,

Franciszek Staniszewski

Napisano w Blog Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Luty 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728