Opis najważniejszych funkcjonalności kalkulatora finansowego
hp 10BII

Kalkulator finansowy HP 10BII oprócz typowych funkcji matematycznych i statystycznych posiada ponad 100 wbudowanych funkcji finansowych i algebraicznych.

Umiejętnie posługując się tym kalkulatorem możesz w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund uzyskać obiektywną odpowiedź na skomplikowane z pozoru pytania dotyczące Twoich finansów, możesz kompetentnie doradzić swoim Klientom, możesz też zweryfikować uzyskaną od specjalisty poradę w zakresie planowania Twoich osobistych wydatków i inwestycji.

Ten kalkulator pomoże Ci zostać prawdziwym profesjonalistą w dziedzinie finansów. 

Franciszek Staniszewski

Kalkulator finansowy hp 10BII pozwoli wyliczyć

 • wpływ inflacji na wartość pieniądza
 • wartość wpłat jednorazowych po latach
 • wartość systematycznego oszczędzania
 • podatek od oszczędności na przestrzeni lat
 • wartość nieregularnych przepływów finansowych
  (cash flows)
 • wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji
 • rentę kapitałową z oszczędności
 • ratę równą i amortyzację kredytu
 • proporcje pomiędzy wkładem własnym a kredytem
  w finansowaniu nieruchomości
 • ratę leasingową
 • narzut / marżę w rozmowach handlowych
 • cenę i koszt
 • procent zmiany ceny
 • i wiele innych kwestii
 • i wiele, wiele innych.

Szczegółowy opis kalkulatora hp 10BII

  HP 10 BII - Właściwości fizyczne  

Wyświetlacz
Baterie
System wpisywania danych
Pamięć / dodatkowe RAM
Wbudowane funkcje
Klawisze
Cofanie błędnych wpisów
Klawisze pamięci M, M+, RM
Wywoływanie danych z rejestru finansowego RCL
Automatyczna stała K
Rejestry pamięci 15
Zmiana znaku
Nawiasy

1 linia x 12 cyfr. LCD
2 x CR 2032, 3V
Algebraiczny
Tak / Nie
Ponad 100
Cyfry
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

  HP 10 BII - Funkcje finansowe  

TVM - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
Procent składany
Oprocentowanie roczne
Okresy płatności
Częstotliwość płatności w roku
Automatyczny mnożnik częstotliwości płatności
przez ilość okresów

Tryb końcowy w kapitalizacji END
Tryb początkowy w kapitalizacji BEGIN
Kredyty, pożyczki, leasing
Depozyty, lokaty
Regularne oszczędzanie, ubezpieczenia na życie
Dowolne okresy kapitalizacji
Fundusze inwestycyjne, emerytalne
Renty kapitałowe, emerytury
Amortyzacja rat kredytowych i leasingowych
Kapitał bazowy w dowolnej racie i okresie płatności
Odsetki w dowolnej racie i okresie płatności
Bilans kredytu i leasingu w dowolnym okresie płatności
Konwersja stóp procentowych w dowolnym okresie
Stopa nominalna
Stopa efektywna

CF - ANALIZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH
Wartość przepływu
Ilość przepływów
Wartość bieżąca netto NPV
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR/YR

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

  HP 10 BII - Funkcje biznesowe  

Narzut
Marża
Koszt
Cena
Zmiana procentowa

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

  HP 10BII - funkcje matematyczne  

Funkcje arytmetyczne
Logarytm naturalny
Silnia
Pierwiastkowanie
Nawiasy

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

  HP 10BII - funkcje statystyczne

Analiza statystyczna
Odchylenie standartowe
Średnia
Średnia ważona
Prognozowanie
Współczynnik korelacji

Kumulatywna
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Kalkulatorem finansowym HP 10BII możesz obliczyć prognozy dotyczące własnej sprzedaży w oparciu o analizę statystyczną. Znakomita klawiatura i przejrzysty wyświetlacz a także prosty i bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji w znacznej mierze ułatwia pracę.

Życzę wielu sukcesów
inwestycyjnych,

Franciszek
Staniszewski

© Copyright by Franciszek Staniszewski
2018 - All Rights Reserved

Pięć Skutecznych Metod na Pokonanie
Bariery Sekretariatu w Biznesowej
Rozmowie Telefonicznej

Aby obejrzeć wideo i poznać zupełnie za darmo pięć skutecznych metod
radzenia z sekretariatem, dołącz do grona naszych Subskrybentów.
Przesyłając dane akceptujesz zasady Polityki Prywatności Akademii Doradcy.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.