Opis najważniejszych funkcjonalności kalkulatora finansowego HP 10BII

Kalkulator finansowy HP 10BII oprócz typowych funkcji matematycznych i statystycznych posiada ponad 100 wbudowanych funkcji finansowych i algebraicznych.

Umiejętnie posługując się tym kalkulatorem możesz w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund uzyskać obiektywną odpowiedź na skomplikowane z pozoru pytania dotyczące Twoich finansów, możesz kompetentnie doradzić swoim Klientom, możesz też zweryfikować uzyskaną od specjalisty poradę w zakresie planowania Twoich osobistych wydatków i inwestycji.

Ten kalkulator pomoże Ci zostać prawdziwym profesjonalistą w dziedzinie finansów.

Franciszek Staniszewski

Kalkulator finansowy hp 10BII pozwoli wyliczyć

 • wpływ inflacji na wartość pieniądza
 • wartość wpłat jednorazowych po latach
 • wartość systematycznego oszczędzania
 • podatek od oszczędności na przestrzeni lat
 • wartość nieregularnych przepływów finansowych
  (cash flows)
 • wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji
 • rentę kapitałową z oszczędności
 • ratę równą i amortyzację kredytu
 • proporcje pomiędzy wkładem własnym a kredytem
  w finansowaniu nieruchomości
 • ratę leasingową
 • narzut / marżę w rozmowach handlowych
 • cenę i koszt
 • procent zmiany ceny
 • i wiele innych kwestii
 • i wiele, wiele innych.

Szczegółowy opis kalkulatora hp 10BII

HP 10 BII - Właściwości fizyczne

Wyświetlacz
Baterie
System wpisywania danych
Pamięć / dodatkowe RAM
Wbudowane funkcje
Klawisze
Cofanie błędnych wpisów
Klawisze pamięci M, M+, RM
Wywoływanie danych z rejestru finansowego RCL
Automatyczna stała K
Rejestry pamięci 15
Zmiana znaku
Nawiasy

1 linia x 12 cyfr. LCD
2 x CR 2032, 3V
Algebraiczny
Tak / Nie
Ponad 100
Cyfry
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

HP 10 BII - Funkcje finansowe

TVM - WARTOść PIENIąDZA W CZASIE
Procent składany
Oprocentowanie roczne
Okresy płatności
Częstotliwość płatności w roku
Automatyczny mnożnik częstotliwości płatności
przez ilość okresów

Tryb końcowy w kapitalizacji END
Tryb początkowy w kapitalizacji BEGIN
Kredyty, pożyczki, leasing
Depozyty, lokaty
Regularne oszczędzanie, ubezpieczenia na życie
Dowolne okresy kapitalizacji
Fundusze inwestycyjne, emerytalne
Renty kapitałowe, emerytury
Amortyzacja rat kredytowych i leasingowych
Kapitał bazowy w dowolnej racie i okresie płatności
Odsetki w dowolnej racie i okresie płatności
Bilans kredytu i leasingu w dowolnym okresie płatności
Konwersja stóp procentowych w dowolnym okresie
Stopa nominalna
Stopa efektywna

CF - ANALIZA PRZEPłYWóW GOTóWKOWYCH
Wartość przepływu
Ilość przepływów
Wartość bieżąca netto NPV
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR/YR

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

HP 10 BII - Funkcje biznesowe

Narzut
Marża
Koszt
Cena
Zmiana procentowa

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

HP 10BII - funkcje matematyczne

Funkcje arytmetyczne
Logarytm naturalny
Silnia
Pierwiastkowanie
Nawiasy

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

HP 10BII - funkcje statystyczne

Analiza statystyczna
Odchylenie standartowe
średnia
średnia ważona
Prognozowanie
Współczynnik korelacji

Kumulatywna
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Kalkulatorem finansowym HP 10BII możesz obliczyć prognozy dotyczące własnej sprzedaży w oparciu o analizę statystyczną. Znakomita klawiatura i przejrzysty wyświetlacz a także prosty i bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji w znacznej mierze ułatwia pracę.

życzę wielu sukcesów
inwestycyjnych,

Franciszek
Staniszewski

© Copyright by Franciszek Staniszewski
2018 - All Rights Reserved